مهندسی آب و فاضلاب

وبلاگ دانشجویان و دانش آموختگان رشته مهندسی آب و فاضلاب و مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد واحد استهبان

دانلود کتاب های مهندسی آب و فاضلاب
ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱ دی ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: دانلود کتاب های مهندسی آب و فاضلاب ،دانلود کتاب wastewater engineering ،کتاب مهندسی فاضلاب

Wastewater Engineering:Treatment & reuse

Water Reuse

Handbook of Solid Waste Management,2nd Edition

Stormwater Collection Systems Design Handbook by Larry W Mays

Industrial Wastewater Treatment

Environmental Engineer's Mathematics Handbook

Environmental Engineering FOURTH EDITION(Ruth F. Weiner; Robin Matthews)

Practical Wastewater Treatment

Wastewater Sludge Processing

 

همانطور که همه میدانید، کتابهای منتشر شده در مورد مهندسی محیط زیست و آب و فاضلاب بیشمار است و نمی‌توان همه آنها را در اینجا قرار داد. اگرکتاب خاص دیگری مورد نظر شماست, اعلام کنید تا بتوانم آن را برای شما فراهم کنم.

 

 

 


 
نشریات سازمان مدیریت(شبکه های آب و فاضلاب)
ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: نشریات شبکه های آب و فاضلاب ،نشریه 163 ،ضوابط طراحی‌ طرحهای‌ آبرسانی‌ شهری ،ضوابط طراحی‌ شبکه‌های‌ جمع‌آوری‌ آبهای‌ سطحی‌ و فا
 
نشریات سازمان مدیریت(تصفیه خانه فاضلاب)
ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: نشریات تصفیه خانه فاضلاب ،ضوابط فنی طراحی تصفیه خانه فاضلاب ،طراحی هیدرولیکی تصفیه‌خانه‌ فاضلاب

 

راهنمای اندازه‌گیری و ثبت پارامترها درتصفیه‌خانه‌های فاضلاب و پردازش آن (نشریه 494)

 

راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب (نشریه 405)

 

راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی)(نشریه 237)

 

راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب (نشریه 285)

 

ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب (نشریه 275)

 

راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری (نشریه 278)

 

ضوابط فنی‌ بررسی‌ و تصویب‌ طرحهای‌ تصفیه‌ فاضلاب‌ شهری‌(نشریه 3-129)

 

راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری بخش دوم _ تصفیه ثانویه(نشریه 284)

 

راهنمای بهره برداری ونگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری بخش سوم ( تصفیه طیبعی وبرکه های تثبیت)(نشریه الف-270)

 

راهنمای مطالعات طرح های استفاده از فاضلاب های تصفیه شده شهری و روستایی(نشریه 434)

 

فهرست خدمات مطالعات طرحهای استفاده از فاضلاب‌های تصفیه شده شهری و روستایی (تصفیه خانه‌های در دست ساخت و در حال بهره برداری)(نشریه 433)


 
نشریات سازمان مدیریت(تصفیه خانه آب)
ساعت ٢:٠۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: نشریات تصفیه خانه آب ،ضوابط فنی طراحی تصفیه خانه آب ،طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه آب

راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه آب(نشریه 436)

 

دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب(نشریه 318)

 

راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب (نشریه 177)

 

راهنمای نگهداری وتعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیسات (نشریه 133)

 

نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان (نشریه 134)

 

گزارش و آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه های آب (نشریه  3-130)

ضوابط فنی بررسی و تصویب طرحهای تصفیه آب شهری (نشریه 3-121)

 

راهنمای‌ کنترل‌ کیفیت‌ در مراحل‌ مختلف‌ تصفیه‌ آب‌ آشامیدنی (نشریه 179)


 
سرفصل دروس دوره های مهندسی آب و فاضلاب و مهندسی محیط زیست
ساعت ٢:٠٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سرفصل دروس مهندسی آب و فاضلاب ،محیط زیست ،فاضلاب ،مهندسی محیط زیست
 
آغاز
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

به نام خدا

 

این وبلاگ با هدف اطلاع رسانی و کمک به دانشجویان و علاقه مندان به رشته

مهندسی محیط زیست و مهندسی عمران آب و فاضلاب ایجاد شده است.

در راستای بهترشدن و به روز بودن وبلاگ با نظرات سازنده ما را یاری کنید.