مهندسی آب و فاضلاب

وبلاگ دانشجویان و دانش آموختگان رشته مهندسی آب و فاضلاب و مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد واحد استهبان

نشریات سازمان مدیریت(تصفیه خانه آب)
ساعت ٢:٠۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: نشریات تصفیه خانه آب ،ضوابط فنی طراحی تصفیه خانه آب ،طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه آب

راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه آب(نشریه 436)

 

دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب(نشریه 318)

 

راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب (نشریه 177)

 

راهنمای نگهداری وتعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیسات (نشریه 133)

 

نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان (نشریه 134)

 

گزارش و آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه های آب (نشریه  3-130)

ضوابط فنی بررسی و تصویب طرحهای تصفیه آب شهری (نشریه 3-121)

 

راهنمای‌ کنترل‌ کیفیت‌ در مراحل‌ مختلف‌ تصفیه‌ آب‌ آشامیدنی (نشریه 179)