ژورنال‌های برتر در زمینه مهندسی محیط زیست

از طریق سایت زیر می‌توانید فهرست ژورنال‌های برتر در زمینه مهندسی محیط زیست در سال 2012 را مشاهده کنید:

http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2305

 

1- Environmental Science and Technology

2- Journal of Biological Engineering

3- Journal of Hazardous Materials

/ 0 نظر / 73 بازدید