# فاضلاب

معرفی چند کتاب انگلیسی در زمینه طراحی تصفیه‌خانه فاضلاب

Title Wastewater Treatment Plant Design Author P. Aarne Vesilind Editor P. Aarne Vesilind Edition illustrated Publisher IWA Publishing, 2003 ISBN 1843390248, 9781843390244 Length 512 pages   Title Wastewater Treatment Plants: Planning, Design, and Operation Author Syed R. Qasim Edition illustrated, ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 62 بازدید

نشریات سازمان مدیریت(شبکه های آب و فاضلاب)

  مبانی‌ و ضوابط طراحی‌ طرحهای‌ آبرسانی‌ شهری (نشریه 3-117)   مبانی و ضوابط طراحی‌ شبکه‌های‌ جمع‌ آوری‌ آبهای سطحی‌ و فاضلاب‌ شهری (نشریه 3-118)   مکمل‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 242 بازدید

نشریات سازمان مدیریت(تصفیه خانه فاضلاب)

  راهنمای اندازه‌گیری و ثبت پارامترها درتصفیه‌خانه‌های فاضلاب و پردازش آن (نشریه 494)   راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب (نشریه 405)   راهنمای بهره برداری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید

سرفصل دروس دوره های مهندسی آب و فاضلاب و مهندسی محیط زیست

کاردانی علمی کاربردی عمران-آب و فاضلاب کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی عمران-آب و فاضلاب کارشناسی پیوسته علمی کاربردی عمران-آب و فاضلاب کارشناسی ارشد مهندسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 65 بازدید